Nyheter


VA på Gimse - 19. juni 2010 kl. 08:08

Jernbetong AS er nå godt i gang med det nye VA-anlegget i Måssaveien og Bjønnveien på Gimse. Anlegget har en totallengde på 375meter. Det vil innebære en del stengte veier og omkjøringer under prosessen, men vi håper og prøver å få til minst mulig belastning til beboerne på Gimse.
Nyheter

El-biler i Trondheim

Jernbetong som Miljøfyrtårn

VA på Gimse

Nytt boligprosjekt på Søberg Vest

Svorkmo bru er åpnet


Copyright © lawd All rights reserved.