Nyheter


Svorkmo bru er åpnet - 19. februar 2010 kl. 12:34

Arbeidet med gang- og sykkelveien over brua på Svorkmo er ferdig overlevert Statens Vegvesen og åpen for bruk.En gang- og sykkelvei over brua på Svorkmo har vært etterlyst i flere år. Ikke minst med tanke på at mange elever ved Årlivoll må passere bru til og fra skolen.

Oppslag fra avisen Sør-Trøndelag finner du her
Nyheter

El-biler i Trondheim

Jernbetong som Miljøfyrtårn

VA på Gimse

Nytt boligprosjekt på Søberg Vest

Svorkmo bru er åpnet


Copyright © lawd All rights reserved.