Jernbetong AS
Teiavegen 35
7224 Melhus

Daglig leder Jonas Myhr: 913 92 856
Landmåling Joar Bakken: 903 68 070
E-Post: post@jernbetong.no